GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Gmina Osieck wspiera swoich seniorów

Drukuj


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że od 01.01.2020r.  na terenie gminy Osieck rozpoczyna swoją działalność Klub Seniora, który będzie działał w oparciu o projekt „Gmina Osieck wspiera swoich seniorów”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNEI USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ PODDZIAŁANIA 9.2.1 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH.
      Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których może skorzystać 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r. Projekt zapewnia realizację usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania w formie Klubu Seniora dla 20 osób i dostęp do usług asystenckich  dla 5 osób z niepełnosprawnościami. Wdrożony zostanie także system teleopieki dzięki czemu zwiększy się autonomia i bezpieczeństwo uczestników projektu. Stworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niesamodzielnych, połączona z doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego sprzętu i treningami samoobsługi przy jego użyciu. Klub Seniora będzie działał w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, a swoją siedzibę będzie miał w Osiecku , ul. Rynek 6.


Bliższe informacje udzielane są pod nr. telefonu: 25 685-71-77

 

Nabór na Kierownika/koordynatora Klubu Seniora w Osiecku

Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na Kierownika/koordynatora Klubu Seniora w Osiecku.

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj..

 

Kompleksowa rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych

Drukuj

Powiat Otwocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt unijny "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Projekt skierowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni zostali mieszkańcy powiatu otwockiego. Miejsce realizacji projektu - Centrum Rehabilitacji w Grębiszewie koło Mińska Mazowieckiego.

Na kompleksową rehabilitacje składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Dla każdej osoby zostanie opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji , w którym zostaną opisane sposoby realizacji każdego z modułów. Czas uczestnictwa w projekcie uzależniony jest od indywidualnych potrzeb uczestnika (minimum 3 miesiące).

Działania rekrutacyjne prowadzone będą w 3 edycjach: sierpień/wrzesień  2019 (aktualnie do 06.09.2019), kwiecień/maj 2020, kwiecień/maj 2021

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku tel. 25 685-71-77 oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tel. 22 788-40-44, 22 719-48-12 wew. 1

 

Aktywizacja społeczno - zawodowa

Drukuj

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu ...

 

Kolonie letnie dla dzieci rolników !!!

Drukuj

 

Kolonie letnie dla dzieci rolników

 

IWONICZ (BESKID NISKI)

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na KOLONIĘ LETNIĄ DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS urodzonych po 1 stycznia 2003 r. (wiek do 16 lat) w IWONICZU w terminie 21 sierpnia 2019 r. - 31 sierpnia 2019r. (co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczone  w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Opłata wynosi 400 zł. 

Na koloniach jest zapewnione m.in.

- transport autokarowy,

- zakwaterowanie,

- wyżywienie (5 posiłków dziennie),

- opieka wychowawców, opieka medyczna, przewodnika, ratownika,

- wycieczki autokarowe i piesze,

- program turystyczny - bilety wstępu itp.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

- Zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

- Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku,

- Oświadczenie RODO

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania kart uczestnictwa oraz oświadczenia o przetwarzanych danych osobowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku (wejście od ulicy Pilawskiej). Więcej informacji pod numerem telefonu (25) 685 - 71 - 77

 

 

Akademia Aktywnego Seniora

Drukuj