GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Nowy wniosek do 500 + i do zasiłku rodzinnego

Drukuj

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w zbliżającym się okresie świadczeniowym i zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Poniższe wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można pobrać tutaj....

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można pobrać tutaj....

 

Dodatkowo dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny (w przypadku wnioskowania o 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie ) można pobrać  w zakładce PLIKI DO POBRANIA - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.

 

 

Informacja o wynikach naboru

Drukuj

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.świadczeń wychowawczych.

Informacja do pobrania tutaj...

 

UWAGA PRACA !

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj...

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Osiecku

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, ze uległa zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w  Urzędu Gminy w Osiecku.

Punkt czynny w budynku Urzędu Gminy w poniedziałki w godz. 9.30 - 13.30 i w środy 12.30 - 16.30.

 

Oferta pracy

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych - umowa na zastępstwo

Ogłoszenie do pobrania tutaj...

Kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj

 

Stypendium szkolne

Drukuj

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej lub brak możliwości uzyskiwania dochodów w wystarczającej dla utrzymania rodziny kwocie.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2016 r.


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2016 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisem ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku tych dokumentów.